Animacja z wykorzystniem plików .png

Powyżej nawigacja do sterowania animacją (prawo / lewo).
Kliknij [start-reset] aby rozpocząć / zresetować.

Więcej informacji: "Animacja z wykorzystaniem plików .png"